Yara Digital Products

Ainult Atfarmis: Lämmastiku
omastamise kaart
Esimene põldude lämmastiku omastamise kaart turul.

Mis on Atfarmi lämmastiku omastamise kaart?

AtFarm
123 5

Selgitame dünaamilise lämmastikuskaala olemust

AtFarm
AtFarm

Oma põllu lämmastiku omastamise kaardi vaatamiseks arvutist toimi järgmiselt:

AtFarm

Logi Atfarm´i sisse


AtFarm

Vali oma põld


AtFarm

Muuda oma kaardivaade optimeeritud kaardilt lämmastiku omastamise kaardile