Yara Digital Products

Yara rakendus digitaalse
põllumajanduse jaoks
Lugege täpsemalt veebi- ja mobiilirakenduse kohta, mis põhineb Yara eesmärgil aidata põllumeestel maailma säästvamalt toita.

Digitaalse põllumajanduse tulevik sõltub tõhususest

AtFarm
123 5

1987

Esimesed vajaduspõhised lämmastiku ja forsforiga väetamised näitavad häid tulemusi kasumlikkuses.

1991

Teaduskirjanduses kasutati esimest korda mõistet täppisviljelus.

1999

Loodi traktorile paigaldatav Yara N-Sensor.

2018

Loodi Atfarm. Kombineerides omavahel N-Sensori tehnoloogia ja Sentinel 2 satelliitide andmeid, täiustati täppispõllumajanduse seadmeid.

AtFarm

Atfarm aitab põllumeestel tõhusamalt kasutada väärtuslikke ressursse, nagu seda on lämmastikväetis, kasutades selleks täiustatud satelliittehnoloogiat ja vegetatsiooniindeksit.


AtFarm

Kuigi täppistehnikaid on põllumajanduses kasutatud juba aastakümneid, on Atfarm välja töötatud nii, et selle kasutamine oleks võimalikult lihtne ja arusaadav.


AtFarm

Atfarmi puhul on vajaduspõhise lämmastikuga väetamise, väetamise planeerimise ja satelliitseire veebi- ja mobiiliversioonid liidetud ühte rakendusse.


Digitaalsed lahendused hooaja igaks etapiks

AtFarm

Mida ütlevad Atfarmi kasutajad?

AtFarm